Home » Rozwój dziecka » ACC – Komunikacja wspomagająca

ACC – Komunikacja wspomagająca

Milczenie spowodowane brakiem mowy nigdy nie jest złotem.”(Williams, 2000)

Gdy dziecko milczy, bynajmniej nie oznacza to, że nie ma nic do powiedzenia. Zdarza się, że z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, mutyzmu, niepełnosprawności intelektualnej lub innych istotnych przyczyn – proces komunikowania się ulega dezorganizacji. Wówczas dziecko nie zna żadnego sposobu na skuteczne przekazanie swoich potrzeb, życzeń i roszczeń. Często skutkuje to w zachowania trudne. Jest to pierwszy sygnał, że dziecko jest w potrzebie.

Komunikacja wspomagająca i alternatywna

ACC – ang. Augmentative and Alternative Communications jest standardowym, powszechnie stosowanym działaniem terapeutycznym ułatwiającym komunikację. Zastępuje, wzmacnia lub uzupełnia mowę, wspomaga funkcje komunikacyjne i językowe. Gwarantuje zastępczy sposób porozumiewania się dzieciom i dorosłym. Dostosowując ją do dziecka, dajemy mu gotowe narzędzie komunikacji – satysfakcjonujące i zgodne z jego potrzebami i możliwościami poznawczymi.

Wybór metody zależy od możliwości fizycznych i intelektualnych dziecka. Jak również od jego motywacji, emocji i środowiska. Nie należy sztywno tworzyć narzędzia komunikacji, działania z zakresu AAC można łączyć, modyfikować i zmieniać. Warto podkreślić, że wczesna interwencja terapeutyczna jest ważna dla ogólnego funkcjonowania maluszka, osiągania przez niego autonomii i budowania relacji społecznych – bycia komunikatorem i odbiorcą komunikatów. Najczęściej stosowane metody AAC to:

  • piktogramy – system znaków obrazkowych, czarno-białych lub kolorowych, atrakcyjna pomoc dla dzieci mających problem z nadawaniem lub/i rozumieniem mowy.

Zaciekawiłem Cię? Zapisz się na moją listę mailingową a otrzymasz katalog z piktogramami, symbolami i pomocami zupełnie za darmo!

  • MAKATON – znaki manualne, symbole. Korzystają z nich osoby mające problemy komunikacyjne i dzieci neurotypowe. Używają ich rodzice, którzy chcą komunikować się ze swoimi dziećmi już w okresie przed-werbalnym.
  • język migowy – język wizualno-przestrzenny. Służący porozumiewaniu się bez udziału narządu słuchu. Najczęściej stosowany przez osoby głuche lub słabosłyszące. Dzięki nauce podstawowych znaków migowych, rodzic jest w stanie porozumieć się już z niemowlakiem, nim nauczy się on wypowiadać pierwsze słowa.
  • znaki przestrzenno-dotykowe – sprawdzają się z przypadku dzieci mających trudności w zakresie mowy biernej, osób słabowidzących i niepełnosprawnych intelektualnie.

Do komunikacji alternatywnej i wspomagającej zaliczają się również m.in.: gesty naturalne, alfabet palcowy, system symboli BLISS, rysunki, litery, sylaby, wyrazy, a także komunikatory i oprogramowania komputerowe. Idąc krok dalej, możesz stworzyć własne obrazki lub zeszyt, który ułatwi Twojemu dziecku komunikację. Szukasz inspiracji? Zapraszam Cię do zapoznania się z moim pomysłem AAC – spersonalizowanym zeszytem, w którym znajdą się wszelkie niezbędne informacje o dziecku. Ułatwi to proces socjalizacji w nowym otoczeniu, poprawi akceptację rówieśniczą, zrozumienie dziecka przez opiekunów.

Zalety stosowania AAC

  • Możliwość komunikacji nawet na podstawowym poziomie daje dziecku poczucie kontroli i motywację do działania.
  • Dziecko bardziej rozumie świat i to, co do niego mówimy.
  • Poczucie bezpieczeństwa wzrasta, razem z autonomią i poziomem szczęścia.
  • Możliwość dokonywania wyborów zapewnia mu niezależność i samodzielność.
  • Symbole AAC są doskonałym sposobem by pokazać maluszkowi, że jego metoda porozumiewania się „działa”, że jest rozumiany i wspierany również na płaszczyźnie komunikacyjnej.
  • My rodzice oszczedzamy czasami i godziny na zastanawianiu się, co ta nasza pociecha ma na myśli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *